Oferta

Poniżej przedstawiamy przykładowe kalkulacje na wykonanie usług piaskowania na różnych produktach. Usługę możemy realizować na materiale klienta lub własnych produktach.

Przykładowe kalkulacje:

Produkt: Butelki z winem
Nakład: 100 szt.
Zdobienie: piaskowanie głębokie wg wzoru - jednostronne
Cena za usługę piaskowania netto: 14,50 zł / szt.
Czas wykonania: 12 dni

Produkt: Butelki z winem
Nakład: 500 szt.
Zdobienie: piaskowanie głębokie wg wzoru - jednostronne
Cena za usługę piaskowania netto: 9,80 zł / szt.
Czas wykonania: 15 dni

Produkt: Butelki z wódką
Nakład: 20 szt.
Zdobienie: szronienie całościowe z wybraniem + piaskowanie głębokie wg wzoru - dwustronne
Cena za usługę piaskowania netto: 19,70 zł / szt.
Czas wykonania: 5 dni

Produkt: Kubek ceramiczny
Nakład: 50 szt.
Zdobienie: piaskowanie głębokie wg wzoru - jednostronne
Cena za usługę piaskowania netto: 5,90 zł / szt.
Czas wykonania: 7 dni

Produkt: Kubek szklany, szklanka
Nakład: 100 szt.
Zdobienie: szronienie całości z wybraniem wg wzoru - dwustronne
Cena za usługę piaskowania netto: 5,60 zł / szt.
Czas wykonania: 10 dni

Produkt: Kufel szklany
Nakład: 200 szt.
Zdobienie: piaskowanie głębokie wg wzoru - jednostronne
Cena za usługę piaskowania netto: 4,95 zł / szt.
Czas wykonania: 14 dni

Powyższe ceny oraz terminy realizacji są orientacyjne i mają charakter ogólny.
Nie dotyczą produktów a wyłącznie usługi zdobienia na produkcie. Kalkulacje podano przy założeniu otrzymania prawidłowego technicznie wzoru zdobienia.

Specyfikacja przygotowania wzoru zdobienia w załączniku.

Z uwagi na charakter zdobień metodą piaskowania - dokładna kalkulacja przygotowywana jest każdorazowo na podstawie przesłanego wzoru i przy uwzględnieniu specyfiki wyrobu na jakim ma zostać wykonane.

Dla stałych odbiorców przewidujemy specjalne warunki handlowe i rabaty.